จะช่วยแก้ปัญหา
Windows is not genuine
ได้ครับ

นี้ครับเชิญก็อบตามสบายๆ
2PHXF-9PBDW-D3WWY-CPDKD-XG87V
2RG93-6XVFJ-RKHQ7-D2RTT-3FMQT
482XP-6J9WR-4JXT3-VBPP6-FQF4M
4HJRK-X6Q28-HWRFY-WDYHJ-K8HDH
6JKV2-QPB8H-RQ893-FW7TM-PBJ73
76DX2-7YMCQ-K2WCP-672K2-BK44W
7XRCQ-RPY28-YY9P8-R6HD8-84GH3
9DP2R-W78GJ-GJBKW-CKR46-H3WYT
CXB7F-WWCM4-BP9V3-2YH43-RK8Y6
D67PP-QBKVV-6FWDJ-4K2XB-D4684
D9RHV-JG8XC-C77H2-3YF6D-RYRJ9
GG4MQ-MGK72-HVXFW-KHCRF-KW6KY
HQDKC-F3P6D-C9YYM-HRB89-QDBB7
J7PYM-6X6FJ-QRKYT-TW4KF-BY7H9
JYDV8-H8VXG-74RPT-6BJPB-X42V4
KH4X7-JY8G7-RCD7G-BYDJW-YTPXH
Q7J7F-GQHBT-Q42RQ-2F8XV-2WKKM
QXV7B-K78W2-QGPR6-9FWH9-KGMM7
RFFTV-J6K7W-MHBQJ-XYMMJ-Q8DCH
TQ32R-WFBDM-GFHD2-QGVMH-3P9GC
TT63R-8JGWP-WWT97-R6WQC-4CVWY
W9BYV-K2TB8-4YDJT-QBQWP-KFDHB
WGDJW-B8DYC-WVKX4-6MKF4-B8PK8
WYBJ8-8QVP3-24R82-VV2VP-72Q9W
YQJX6-D6TRM-VWBM7-PHDJK-YPXJH


Try all of these keys, you'll definitely find something that works for you.
My YouTube Channel
ENX96-F36H6-7GCC8-NVETC-JSIAN
M2KUQ-QRMPR-YATZG-FBGNM-0HUS2
WHSJ4-T1WHE-RE0D6-D6351-7B880
A9369-8DO1Y-OU897-5BB0F-J0SBZ
PFZ50-CD1GE-T1MXB-0C5GW-SC6MH
IBKNW-HX1SU-CH1G1-XKQIL-6CK5E
FOJP2-A071A-N1C41-4F7AC-88199
C07DE-A1IDI-OTIC1-E0C7A-F1166
4F07X-31SEN-SE1RM-1PGQP-R9SXC
DI594-R761O-F1QQV-KGX6Z-JAYDY
OZRJ1-ENTIT-LEMEN-T1694-226C2
0D85F-A81KI-D4B4E-904BF-B4A8E
B8F8F-9D1SC-REW13-8C0CD-834EE
7D171-E51YO-U1001-A2RHK-DZISH
ZNTEO-RU6FV-7XAYV-4VRLD-FSXBT
4CYUN-EOV0B-RHRWV-7TJ7P-V6GFE
M6LF7-799A9-37470-5BAW7-R0C49
7D5E0-8RZNE-OGVBL-P9UWT-404NU
EXKOO-PLYFQ-QXVYQ-E5BZX-ASINI
SVZCO-KE85N-HELG6-I9477-B5741
92D55-ISJD3-SIJ41-J1I6O-DS43H
6JKV2-QPB8H-RQ893-FW7TM-PBJ73
TQ32R-WFBDM-GFHD2-QGVMH-3P9GC
GG4MQ-MGK72-HVXFW-KHCRF-KW6KY-home premium
QXV7B-K78W2-QGPR6-9FWH9-KGMM7
7XRCQ-RPY28-YY9P8-R6HD8-84GH3
JYDV8-H8VXG-74RPT-6BJPB-X42V4-home basic
482XP-6J9WR-4JXT3-VBPP6-FQF4M
JYDV8-H8VXG-74RPT-6BJPB-X42V4
D9RHV-JG8XC-C77H2-3YF6D-RYRJ9
? MVBCQ-B3VPW-CT369-VM9TB-YFGBP;
? C43GM-DWWV8-V6MGY-G834Y-Y8QH3;
? GPRG6-H3WBB-WJK6G-XX2C7-QGWQ9;
? MM7DF-G8XWM-J2VRG-4M3C4-GR27X;
? KGMPT-GQ6XF-DM3VM-HW6PR-DX9G8;
? MT39G-9HYXX-J3V3Q-RPXJB-RQ6D7;
? MVYTY-QP8R7-6G6WG-87MGT-CRH2P;
? RGQ3V-MCMTC-6HP8R-98CDK-VP3FM;professional
? Q3VMJ-TMJ3M-99RF9-CVPJ3-Q7VF3;
? 6JQ32-Y9CGY-3Y986-HDQKT-BPFPG;
? KBHBX-GP9P3-KH4H4-HKJP4-9VYKQ;
? BCGX7-P3XWP-PPPCV-Q2H7C-FCGFR;
? P72QK-2Y3B8-YDHDV-29DQB-QKWWM;
? 6F4BB-YCB3T-WK763-3P6YJ-BVH24;
? 9JBBV-7Q7P7-CTDB7-KYBKG-X8HHC.
PX786-76P9H-PC9W9-8GK8Y-Y2WWH wndows 7 professional 32
H8KXB-V8KD3-KWWG8-8WXRH-PMF7T wndows 7 professional 64
ENX96-F36H6-7GCC8-NVETC-JSIAN
M2KUQ-QRMPR-YATZG-FBGNM-0HUS2
WHSJ4-T1WHE-RE0D6-D6351-7B880
A9369-8DO1Y-OU897-5BB0F-J0SBZ
PFZ50-CD1GE-T1MXB-0C5GW-SC6MH
IBKNW-HX1SU-CH1G1-XKQIL-6CK5E
FOJP2-A071A-N1C41-4F7AC-88199
C07DE-A1IDI-OTIC1-E0C7A-F1166
4F07X-31SEN-SE1RM-1PGQP-R9SXC
DI594-R761O-F1QQV-KGX6Z-JAYDY-all of win7
OZRJ1-ENTIT-LEMEN-T1694-226C2
0D85F-A81KI-D4B4E-904BF-B4A8E
B8F8F-9D1SC-REW13-8C0CD-834EE
7D171-E51YO-U1001-A2RHK-DZISH
ZNTEO-RU6FV-7XAYV-4VRLD-FSXBT
4CYUN-EOV0B-RHRWV-7TJ7P-V6GFE
M6LF7-799A9-37470-5BAW7-R0C49
7D5E0-8RZNE-OGVBL-P9UWT-404NU
EXKOO-PLYFQ-QXVYQ-E5BZX-ASINI
SVZCO-KE85N-HELG6-I9477-B5741
92D55-ISJD3-SIJ41-J1I6O-DS43H
6FWDJ-4K2XB-D4684
# HQDKC-F3P6D-C9YYM-HRB89-QDBB7
# 76DX2-7YMCQ-K2WCP-672K2-BK44W
# 2RG93-6XVFJ-RKHQ7-D2RTT-3FMQT
# TT63R-8JGWP-WWT97-R6WQC-4CVWY
# YQJX6-D6TRM-VWBM7-PHDJK-YPXJH
# Q7J7F-GQHBT-Q42RQ-2F8XV-2WKKM-untimate s1 and home basic(nt working 2 ultimate s2)
# KH4X7-JY8G7-RCD7G-BYDJW-YTPXH
# WYBJ8-8QVP3-24R82-VV2VP-72Q9W
# 9DP2R-W78GJ-GJBKW-CKR46-H3WYT
# CXB7F-WWCM4-BP9V3-2YH43-RK8Y6
# W9BYV-K2TB8-4YDJT-QBQWP-KFDHB
# WGDJW-B8DYC-WVKX4-6MKF4-B8PK8
# 2PHXF-9PBDW-D3WWY-CPDKD-XG87V
Windows 7 Ultimate Serial Numbers, Windows-7 32-bit Serial Key Free, Windows 7 Genuine
Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Fa7YWX9-W3C2V-D46GW-P722P-9CP4D
MM7DF-G8XWM-J2VRG-4M3C4-GR27X
KGMPT-GQ6XF-DM3VM-HW6PR-DX9G8
MVBCQ-B3VPW-CT369-VM9TB-YFGBP
KBHBX-GP9P3-KH4H4-HKJP4-9VYKQ
BCGX7-P3XWP-PPPCV-Q2H7C-FCGFR
RGQ3V-MCMTC-6HP8R-98CDK-VP3FM
Q3VMJ-TMJ3M-99RF9-CVPJ3-Q7VF3
6JQ32-Y9CGY-3Y986-HDQKT-BPFPG
P72QK-2Y3B8-YDHDV-29DQB-QKWWM
6F4BB-YCB3T-WK763-3P6YJ-BVH24
9JBBV-7Q7P7-CTDB7-KYBKG-X8HHC
C43GM-DWWV8-V6MGY-G834Y-Y8QH3
GPRG6-H3WBB-WJK6G-XX2C7-QGWQ9
MT39G-9HYXX-J3V3Q-RPXJB-RQ6D7
MVYTY-QP8R7-6G6WG-87MGT-CRH2P
GRY6B-TJ49J-X73JG-38H9K-VWJHY
C8XXQ-PQDD6-6KGP6-J8XT6-XGB2X
8XRH7-RTC6B-BJ42C-C2Q8Y-BRXMG
PTTCH-H7J6M-4XXWH-86RT3-66P6M
DLMKZ-2ILHP-7IUG9-A2QVK-A2BYX
BPVVG-7KVMM-HGRZ1-SQZ4L-USRHM
FJGCP-4DFJD-GJY49-VJBQ7-HYRR2

3YHKG-DVQ27-RYRBX-JMPVM-WG38T
MVBCQ-B3VPW-CT369-VM9TB-YFGBPWindows 7 Ultimate Serial Keys
windows 7 ulimate - lenovo - 22TKD-F8XX6-YG69F-9M66D-PMJBM
windows 7 ulimate - dell - 342DG-6YJR8-X92GV-V7DCV-P4K27
windows 7 ulimate - acer - FJGCP-4DFJD-GJY49-VJBQ7-HYRR2


Windows 7 Professional Serial Keys
windows 7 professional - dell - 32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD
windows 7 professional - acer - YKHFT-KW986-GK4PY-FDWYH-7TP9F
windows 7 professional - hp - 74T2M-DKDBC-788W3-H689G-6P6GT
windows 7 professional - samsung - GMJQF-JC7VC-76HMH-M4RKY-V4HX6


Windows 7 Home Premium Serial Keys
windows 7 Home Premium - samsung - CQBVJ-9J697-PWB9R-4K7W4-2BT4J
windows 7 Home Premium - packard bell - VQB3X-Q3KP8-WJ2H8-R6B6D-7QJB7
windows 7 Home Premium - dell - 6RBBT-F8VPQ-QCPVQ-KHRB8-RMV82
windows 7 Home Premium - asus - 7JQWQ-K6KWQ-BJD6C-K3YVH-DVQJG

Windows 7 Beta 64-bit Product Key
7XRCQ-RPY28-YY9P8-R6HD8-84GH3
JYDV8-H8VXG-74RPT-6BJPB-X42V4
482XP-6J9WR-4JXT3-VBPP6-FQF4M
JYDV8-H8VXG-74RPT-6BJPB-X42V4
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Windows 7 Beta 32-bit Product Key
6JKV2-QPB8H-RQ893-FW7TM-PBJ73
TQ32R-WFBDM-GFHD2-QGVMH-3P9GC
GG4MQ-MGK72-HVXFW-KHCRF-KW6KY
4HJRK-X6Q28-HWRFY-WDYHJ-K8HDH
QXV7B-K78W2-QGPR6-9FWH9-KGMM7    Microsoft Windows 7 Ultimate - FJGCP-4DFJD-GJY49-VJBQ7-HYRR2
        Microsoft Windows 7 Ultimate - 342DG-6YJR8-X92GV-V7DCV-P4K27
        Microsoft Windows 7 Ultimate - QXV7B-K78W2-QGPR6-9FWH9-KGMM7
        Microsoft Windows 7 Home Premium - VQB3X-Q3KP8-WJ2H8-R6B6D-7QJB7
        Microsoft Windows 7 Ultimate - 6CYX6-C8BXW-HGM8W-P7FPF-72Y9Y
        Microsoft Windows 7 Ultimate - D4F6K-QK3RD-TMVMJ-BBMRX-3MBMV
        Microsoft Windows 7 Home Premium - 38JTJ-VBPFW-XFQDR-PJ794-8447M
        Microsoft Windows 7 Professional - YKHFT-KW986-GK4PY-FDWYH-7TP9F
        Microsoft Windows 7 Ultimate - 22TKD-F8XX6-YG69F-9M66D-PMJBM
        Microsoft Windows 7 Home Premium - 4FG99-BC3HD-73CQT-WMF7J-3Q6C9
        Microsoft Windows 7 Ultimate - Q3VMJ-TMJ3M-99RF9-CVPJ3-Q7VF3
        Microsoft Windows 7 Ultimate - YWXJQ-J2CMX-TBJFX-K2P4C-QKV46
        Microsoft Windows? 7 ??dition Familiale Premium - 6GF36-P4HWR-BFF84-6GFC2-BWX77
        Microsoft Windows 7 Ultimate - BK74J-HYXR8-D6TXP-TKPVG-HX2YY
        Microsoft Windows 7 Ultimate - 2Y4WT-DHTBF-Q6MMK-KYK6X-VKM6G
        Microsoft Windows 7 Home Premium - 6RBBT-F8VPQ-QCPVQ-KHRB8-RMV82
        Microsoft Windows? 7 ??dition Familiale Premium - 6MMYY-MTVC7-KBXX7-KTPXF-CBMPF
        Microsoft Windows 7 Professional - 4CDTH-Y6M73-F2HR3-GRG8Q-6QRRT
        Microsoft Windows 7 Home Premium - D6P69-VV94M-QR22Y-MF6CD-3D6CK
        Microsoft Windows 7 Ultimate - C43GM-DWWV8-V6MGY-G834Y-Y8QH3
        Microsoft Windows 7 Home Premium - C6J7H-C3DTJ-MCPFG-HC8V6-FR22R
        Microsoft Windows? 7 ??dition Familiale Premium - H4JWX-WHKWT-VGV87-C7XPK-CGKHQ
        Microsoft Windows 7 Ultimate N - HY9CB-4H3GC-HQPX7-KXPPW-QCD83


                                           Ultimate (All Maker Keys)

        Windows 7 Ultimate Acer - FJGCP-4DFJD-GJY49-VJBQ7-HYRR2
        Windows 7 Ultimate Alienware - VQ3PY-VRX6D-CBG4J-8C6R2-TCVBD
        Windows 7 Ultimate Asus - 2Y4WT-DHTBF-Q6MMK-KYK6X-VKM6G
        Windows 7 Ultimate Dell - 342DG-6YJR8-X92GV-V7DCV-P4K27
        Windows 7 Ultimate HP MHFPT-8C8M2-V9488-FGM44-2C9T3
        Windows 7 Ultimate Lenovo (new) - 6K2KY-BFH24-PJW6W-9GK29-TMPWP
        Windows 7 Ultimate Lenovo (old) - 22TKD-F8XX6-YG69F-9M66D-PMJBM
        Windows 7 Ultimate Samsung - 49PB6-6BJ6Y-KHGCQ-7DDY6-TF7CD

    
                                        Professional (All Maker Keys)
    

        Windows 7 Professional Acer - YKHFT-KW986-GK4PY-FDWYH-7TP9F
        Windows 7 Professional Asus - 2WCJK-R8B4Y-CWRF2-TRJKB-PV9HW
        Windows 7 Professional Dell - 32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD
        Windows 7 Professional Fujitsu - PT9YK-BC2J9-WWYF9-R9DCR-QB9CK
        Windows 7 Professional HP - 74T2M-DKDBC-788W3-H689G-6P6GT
        Windows 7 Professional Lenovo - 237XB-GDJ7B-MV8MH-98QJM-24367
        Windows 7 Professional Samsung - GMJQF-JC7VC-76HMH-M4RKY-V4HX6
        Windows 7 Professional Sony - H9M26-6BXJP-XXFCY-7BR4V-24X8J
        Windows 7 Professional Toshiba - 2V8P2-QKJWM-4THM3-74PDB-4P2KH
        Windows 7 Professional Unknown - 862R9-99CD6-DD6WM-GHDG2-Y8M37

    
                                         Home Premium (All Maker Keys)

        Windows 7 Home Premium Acer - VQB3X-Q3KP8-WJ2H8-R6B6D-7QJB7
        Windows 7 Home Premium Advent - 38JTJ-VBPFW-XFQDR-PJ794-8447M
        Windows 7 Home Premium Asus - 2QDBX-9T8HR-2QWT6-HCQXJ-9YQTR
        Windows 7 Home Premium Asus (Eee) - 7JQWQ-K6KWQ-BJD6C-K3YVH-DVQJG
        Windows 7 Home Premium Dell - 6RBBT-F8VPQ-QCPVQ-KHRB8-RMV82
        Windows 7 Home Premium Fujitsu - C6MHH-TRRPT-74TDC-FHRMV-XB88W
        Windows 7 Home Premium HP - 4FG99-BC3HD-73CQT-WMF7J-3Q6C9
        Windows 7 Home Premium Lenovo - 27GBM-Y4QQC-JKHXW-D9W83-FJQKD
        Windows 7 Home Premium LG = 38GRR-KMG3D-BTP99-TC9G4-BBDJJ
        Windows 7 Home Premium Medion - 2P2P9-CM3F8-FTV6P-PC7CX-8TFF7
        Windows 7 Home Premium MSI - 4G3GR-J6JDJ-D96PV-T9B9D-M8X2Q
        Windows 7 Home Premium Samsung - CQBVJ-9J697-PWB9R-4K7W4-2BT4J
        Windows 7 Home Premium Siragon - HWDFB-YVFG4-3TJ7F-Q3WMT-7B6PH
        Windows 7 Home Premium Sony - H4JWX-WHKWT-VGV87-C7XPK-CGKHQ
        Windows 7 Home Premium Toshiba - 6B88K-KCCWY-4F8HK-M4P73-W8DQG
        Windows 7 Home Premium Toshiba - 6GF36-P4HWR-BFF84-6GFC2-BWX77
        Windows 7 Home Premium Unknown - 2XPWB-Q64BJ-W8CT3-WJTWT-4DQ99

    
                                       Home Basic (All Maker Keys)

        Windows 7 Home Basic Acer - MB4HF-2Q8V3-W88WR-K7287-2H4CP
        Windows 7 Home Basic Asus - 89G97-VYHYT-Y6G8H-PJXV6-77GQM
        Windows 7 Home Basic Dell - 36T88-RT7C6-R38TQ-RV8M9-WWTCY
        Windows 7 Home Basic HP - DX8R9-BVCGB-PPKRR-8J7T4-TJHTH
        Windows 7 Home Basic Lenovo - 22MFQ-HDH7V-RBV79-QMVK9-PTMXQ
        Windows 7 Home Basic Samsung - 2P6PB-G7YVY-W46VJ-BXJ36-PGGTG
        Windows 7 Home Basic TONGFANG - 9DBMT-GXRWM-6Q9Y3-WMYM8-FJCBW
                                     Starter (All Maker Keys)
    

        Windows 7 Starter Acer - RDJXR-3M32B-FJT32-QMPGB-GCFF6
        Windows 7 Starter Asus - (Eee) 6K6WB-X73TD-KG794-FJYHG-YCJVG
        Windows 7 Starter Dell - 36Q3Y-BBT84-MGJ3H-FT7VD-FG72J
        Windows 7 Starter HP - RH98C-M9PW4-6DHR7-X99PJ-3FGDB
        Windows 7 Starter Lenovo (1) - 273P4-GQ8V6-97YYM-9YTHF-DC2VP
        Windows 7 Starter Lenovo (2) - 22P26-HD8YH-RD96C-28R8J-DCT28
        Windows 7 Starter Nokia - 2XGHP-9TQK2-8CF28-BM2P2-8FRX8
        Windows 7 Starter Samsung - PV9BD-YBRX6-CTMG6-CCMJY-X8XG7
        Windows 7 Starter Sony - 32J2V-TGQCY-9QJXP-Q3FVT-X8BQ7
        Windows 7 Starter Toshiba - TGBKB-9KBGJ-3Y3J6-K8M2F-J2HJQ

Here's a Pretty Good list of Window's 7

    FJGCP-4DFJD-GJY49-VJBQ7-HYRR2 - Windows 7
    6PB94-MC2C6-4F37H-KTJ32-PF2PT - Windows 7
    H8KXB-V8KD3-KWWG8-8WXRH-PMF7T - Windows 7
    36Q3Y-BBT84-MGJ3H-FT7VD-FG72J - Windows 7
    22TKD-F8XX6-YG69F-9M66D-PMJBM - Windows 7
    2QBP3-289MF-9364X-37XGX-24W6P - Windows 7
    T46TR-B7TFB-HY3GK-FBWKD-4Y93W - Windows 7
    FJGCP-4DFJD-GJY49-VJBQ7-HYRR2 - Windows 7
    C43GM-DWWV8-V6MGY-G834Y-Y8QH3 - Windows 7
    JYRDG-HHGYV-XCFGJ-22FDH-8BWP3 - Windows 7
    6PFJK-WKXQR-9Q27C-6CWD7-MQ3CQ - Windows 7
    FJGCP-4DFJD-GJY49-VJBQ7-HYRR2 - Windows 7
    VYG6P-M3PR8-TYGWC-YW4QG-7RP2B - Windows 7
    7FMM3-W4FMP-4WRXX-BKDRT-7HG48 - Windows 7
    HYHV7-W343F-9TCCK-JPCBM-B2FQ8 - Windows 7
    22TKD-F8XX6-YG69F-9M66D-PMJBM - Windows 7
    RWMVV-6J7QM-JCP43-7F4FQ-YKP4Q - Windows 7
    342DG-6YJR8-X92GV-V7DCV-P4K27 - Windows 7
    FJGCP-4DFJD-GJY49-VJBQ7-HYRR2 - Windows 7
    22TKD-F8XX6-YG69F-9M66D-PMJBM - Windows 7
    V2C47-MK7JD-3R89F-D2KXW-VPK3J - Windows 7
    4GPTT-6RYC4-F4GJK-KG77H-B9HD2 - Windows 7
    3KFB7-X2Q3M-6MWFX-W2Y7V-C7M9D - Windows 7
    K2KB2-BDBGV-KP686-D8T7X-HDMQ8 - Windows 7
    CG4FW-K9943-MHRHG-QHTWM-F4V3J - Windows 7
    27WDG-2G9G2-BTVMF-W4KCX-9F8PX - Windows 7
    KRHGQ-F7K2V-7VDMW-GVYWG-JDCWT - Windows 7
    RDJXR-3M32B-FJT32-QMPGB-GCFF6 - Windows 7
    6DX2X-QR7XB-3RBY2-BGQ2R-DR9M6 - Windows 7
    22TKD-F8XX6-YG69F-9M66D-PMJBM - Windows 7
    THMPV-77D6F-94376-8HGKG-VRDRQ - Windows
    3YGKH-CXD3K-K44PM-J2QG4-QJMVF - Windows 7
    6JWV3-843DD-4GV68-6D8JB-G6MF9 - Windows 7
    VFC8R-FCVQH-KVW2Y-T66HV-XTTWD - Windows 7
    FJGCP-4DFJD-GJY49-VJBQ7-HYRR2 - Windows 7
    V2C47-MK7JD-3R89F-D2KXW-VPK3J - Windows 7
    2V3W2-JXTTR-28RD8-R228D-KR69C - Windows 7
    6JWV3-843DD-4GV68-6D8JB-G6MF9 - Windows 7
    342DG-6YJR8-X92GV-V7DCV-P4K27 - Windows 7
    3YGKH-CXD3K-K44PM-J2QG4-QJMVF - Windows 7
    T6FQX-MWJX4-BDWVG-33T78-VFDFQ - Windows 7
    CM84R-24P6T-FCF9Y-KFBH2-V6Y2Y - Windows 7
    VDDF2-JJWM3-X7P27-FRHRT-8BVHT - Windows 7
    MYFFD-PJP7T-J8BM6-MXPH6-3R2BW - Windows 7
    2P6PB-G7YVY-W46VJ-BXJ36-PGGTG - Windows 7
    YWJDK-QF8MF-C6JCQ-9RHHY-PQCJ4 - Windows 7
    6DG3Y-99KMR-JQMWD-2QJRJ-RJ34F - Windows 7
    MR49R-DRJXX-M6PX2-V96BF-8CKBJ - Windows 7
    GDJTB-RXD98-CPGQF-4XJ6K-MG2X6 - Windows 7
    KG27H-JV9M6-2CXKV-GMP22-HF2BQ - Windows 7
    KFPCK-DDXW6-WYVDR-DQD7B-6B68B - Windows 7
    22TKD-F8XX6-YG69F-9M66D-PMJBM - Windows 7
    6JWV3-843DD-4GV68-6D8JB-G6MF9 - Windows 7
    V3BVK-VD8RB-K7WXC-H6J9F-GXYFM - Windows 7
    6K76Y-6WMBQ-FDP2F-6Q66H-H2HYX - Windows 7
    RDJXR-3M32B-FJT32-QMPGB-GCFF6 - Windows 7
    22TKD-F8XX6-YG69F-9M66D-PMJBM - Windows 7
    HYF8J-CVRMY-CM74G-RPHKF-PW487 - Windows 7
    33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH - Windows 7
    THMPV-77D6F-94376-8HGKG-VRDRQ - Windows 7
    2R6WF-KYF88-27HYQ-XTKW2-WQD8Q - Windows 7
    2R6WF-KYF88-27HYQ-XTKW2-WQD8Q - Windows 7
    342DG-6YJR8-X92GV-V7DCV-P4K27 - Windows 7
    FHY4Q-VB63H-XK8VD-9Y68P-RFQ43 - Windows 7 Ultimate
    J6C9R-C9HHG-3CWTY-Y4MPW-CD72J - Windows 7 Ultimate


C87M6-V6P47-WJ6DD-XVFWX-W3VWH
FFJ8F-T4277-H3T96-DJGKD-HB23T
6BDRB-TFV2K-82B4Y-V99D7-C9YBD
MGCTY-3JYV4-BRBWC-FQDKB-M66Q9
6MPH6-KMMHF-PHK2W-QB2TC-FRRGB
33WDC-X7D69-MHBWF-WKGQ6-YKT74
6QHH2-HJTCQ-737YD-TFJX7-QFM94
HWV26-XMD8Q-R6YWD-PGGBC-GXWPX
TQTW8-K3RVJ-GC96F-VFVJF-KMKJW
YVW7T-GJ9GY-6XQBC-48YPV-74GHV
9D9BT-YBH9R-XQV9J-KKXWH-YPMD4
BDKBV-JTQRV-D7J8B-3R8T4-KM8P9
XHFHC-BC722-PV68X-PFHD9-7BB9D
V8PC6-J47JD-3G992-B37PV-R7MQT
P2X33-JMQF9-MFFVF-D9RMP-RPTDK
MMT69-TGDR3-HK8GK-THQKR-VR8Y2
GKB4Y-Y8WWY-62TRP-MDBWQ-CGKKP
BB62Y-W8GJT-429PD-VG32P-7TW9Y
TG6YY-9R8FF-J3M2W-D2YTY-KRHKB
D6BCM-JMWT9-C83XT-9WGV8-3JFX9
P2FQD-QJBDP-MBPMH-4489J-CWTWW
7M3Y2-X9RG7-HHV79-CJP6J-GYT77
W3R7J-MGPCM-BX2JR-6V6P7-637FY
VMC72-Y89R6-D2297-QCRQC-FJ87K
83TTM-6FRBX-X449W-72666-MRQ7H
H7J3Y-MGT7C-CVGQ6-4DFTD-FYJHP
C9H9Q-X2DXT-9J8XX-KJQJY-HFH66
7Y6PQ-YVKDX-K794V-7XQPQ-GJ4R4
THMM7-F633P-86VFG-7MQB3-394W9
7VMHX-P78P3-MVQ6B-M2QP9-4JT74
9BKDG-2396V-VF7DW-JVGKK-WGDGB
VMF7X-FVC7G-KMGFC-XKGHP-K462C
6CY97-M93B9-4BFWH-6VFTB-9WQTX
364VY-KGGV3-QQM9B-MM7W9-CG868
C2WBQ-VG6MQ-XCCXM-RH4GV-VMYQ4
MPFWY-BCRWR-2CQXQ-W7FMF-RF6WM
6TGBQ-KK4BR-4J9BT-WFXQ3-HDCDF
V8B7K-B98DW-6CCTJ-MG6QX-HV6T9
CWH24-MVQQF-DR9C9-B67HH-DQJMY
BXHDP-33MH7-229M9-9KDXK-J4MKP
6T299-XVHPH-JWMXP-KKTJ9-8R9KR
MFYPT-YWPQ9-WCTX9-4K94K-YH93R
2VHCW-926F2-FXD8F-G4WTC-RKHJT
7TCHR-RHXTT-7T9JV-7KG6K-T8PP2
2744J-M8H28-3JQ4F-QJHRH-JTTDW
9BRYR-8H7PM-KWC8P-F9JFB-B36JK
H2974-GYY28-6MBT6-H932B-FXMVK
XCC9G-2CCXJ-Y2KGF-KCVY3-68WR8
FFP87-MB9FD-Y3GR4-7P64X-JWXJP
6BGDQ-VFQM9-BK4PK-F64YQ-362GF

(win7 home premium to pro)

J3V8F-Y2K3Q-6GJF7-8CKQ4-DTC3F
P2YQJ-3JFYV-Y4Q22-3BQ2M-D7FFK
MRTPY-X4TXX-8VC8D-PC2Q9-QXXT2
C28QG-RKBHW-V4HTK-QGQWT-H7QQX
4CM7K-WYWVM-KXY6T-X6FGM-YTCMX
23KC4-PX46Y-XGJFW-P3HWK-7VYP9
3793X-4MC9V-CK28G-C8K7M-2W688
KD7XD-9XYPX-2DRFF-QP664-QXQW2
D9X2K-BTPXC-CMTYY-P3J2Q-D7HVK
C7T8M-9WJFH-4RKGY-693DV-PRQFT
3YBJ8-D44PB-VWYKB-862TG-73MMX
TJGCF-KR4M2-HQXXV-BBRBH-WRPG2
MFXXB-FPGDQ-CT3YV-TQ3MD-VHB3Y
PYXYV-GDXF2-MVQG4-MB3DV-4WJ6R
D6JGC-RKCWV-HCVK9-QDFF2-T2H7J
P449B-Y2JKX-6X4GP-BVQ6C-F86RW
74JVX-CK243-4QDQ2-8G88P-TXXDT
XD7MF-6VBWP-R7XRT-M2CDF-B4JVG
BGMB6-MQGHX-J6C3V-3PW2B-2X7JC
W94GV-38HDR-B6894-8XYDH-D2XRG
VX93C-4X6KT-WVPWV-H48JD-BCRVK
P4GJJ-8F4VD-F9B83-F662Y-KB2T4
38KMT-MTG69-36MXH-4X3DW-96CK6
C6RJ4-GJWG2-QJJQC-2JRDR-WRVMX
BW26Q-XFXWP-D4YFR-VDGQB-Q9PYW
PX4BV-GTV9X-PBJ63-R4RWV-DH7CD
RJVRC-P3Q3M-8BQ3F-BRXXJ-BXV96
J32KB-JTVK3-KF6MK-FHXW7-TT96B
7VWRJ-MKWCQ-PY3VK-9C7K6-QJXXD
KG78V-6MDBP-KY4TY-QQWJ2-H7J7R
H9RYH-RTJCV-V8WGG-3JWJQ-4HYJT
TJQWB-PJ7C6-TGPC4-XMVGY-TFY69
38M2F-Y7P83-C268W-QMWYT-X2YQG
PYJRK-4H6GV-TQTC4-33M6F-9R24G
4C63F-7FXY7-DYG2H-BWPBK-RCGD6
82TDH-V2MQ3-J3FRF-J6YXV-HM4KM
GMFQ7-C2QKM-Y476P-YJC72-6BFW2
H9K63-793QY-43CJH-Q9XYF-VDX6J
W7D4X-8BFCP-XW84F-CG4MJ-7G79H
36GQK-TJYJC-YBRVR-33YRV-BXFMT
HYQWT-9GJ4W-B8GBC-6PMCY-QH7KJ
6DD99-B8HXB-7BB4C-VWCBX-CT6D2
72Q4R-G839H-3DJ2G-TBMR9-8VCKB
838DV-CPYTR-666MT-XHPXY-YYJ9T
V2CH2-D9BY7-KMFRM-BW479-Y6CHV
BFMGY-7JP6C-DGMH6-CG4GV-CG82X
MP84M-8CDKQ-K687T-2M3PX-6QCKF
2YYBD-PX6FD-KYDVT-MYPQW-FVD93
H8CHC-CK4V7-YJJBB-44664-2K276
JXVHF-3WP99-FR2R9-WR634-PJFJV

(win7 home premium to pro)

MRGKM-6DKKQ-J6QPR-FRC66-G2P69
TCDTH-FBH9V-V9FFH-8D9MX-7XV2W
D9R3J-HJ9C9-XK6F4-FV6KR-R4Q6M
CTJWM-RPRWH-4V8JJ-CP3BF-K4K8X
HKYPP-M23WV-KBCRQ-WYD4F-T34D2
J7PCC-CGVKH-4BK3F-67H2G-64TT6
RJD6W-3944R-QW266-HMTKQ-XG8MJ
JYX4D-M7GT8-VPC39-8763V-T7Q6Y
Q8MX3-YH3DR-YCXHH-9GTH8-HKCMK
TRM8X-XDGJC-4TQTM-BD242-V9K8P
YVB6J-6RRPX-7DK3P-2773P-YQYD8
W8J9P-YH766-MHW9H-GDJ27-M6H24
YRRV7-PJ422-WJ6VT-732K3-48KQP
82C3C-T63Q8-HHBVF-HM4MB-D8379
RHQ7D-MV4W2-9R3R6-FKM26-P23QC

(win7 pro)

VK8RM-7WJ2Y-4M262-VJ9FH-H6MT8
C8WJ4-6QC78-G47JR-G8F72-P3CVG
F93GC-QMYQ8-4YGG8-8XPHH-F6F92
WYDX8-32HQM-C749H-JD3BM-BMV6B
PVWJH-DCCK4-FDQMR-2FXRQ-V2D7W
GKH7D-GHW7Y-PCB32-WMRDQ-FG3T8
RGWYM-93GP9-4CKG9-X3BXP-3BJQ2
73DXD-Y9YQM-Y73XF-7QV9G-73Q4F
JYJ38-RV443-MTG4B-VBM8Q-K2G64
YBR7X-C4VGJ-BWDXD-B6774-H6W68
6V3C2-RV9XH-2HQQB-RDQRT-P6WCQ
FCWJT-DQT4G-KWXQY-W2DY8-3B9BK
GCP9R-MX7BH-XJK46-HD84H-BC63V

(win7 home premium to pro)

H3MFK-XJ7TW-PTR3T-4HP3F-T4693
9BXDB-WBQW6-9H38K-8R4K6-2BXJP
76TGH-DQR83-3CPYJ-6TTGD-XTHPD
TPC2B-WGYR4-KDFQW-9P2RR-BWCG9
FB7WQ-XC8G7-HMHYB-4HK2P-9MVB8
TP6J3-87HMW-CD8VB-C6VGQ-YYJD2
37B32-2TKWK-723DK-XTCVX-H4VBF
6R2BT-HJM87-YWKF9-VVHRC-JH9HR
3344C-2T7KV-B9HCD-KVHKT-6BY3T
GQVH2-X7PRV-KHQ62-WTGKD-VRHHV
YC29W-FTYWH-DMH2J-RF6HC-DQXCF
KFX34-FPPM7-CFHQF-YFYHC-QKMRC
73JRW-BPYYB-96P4G-MGGC4-P4PJF
PQFMB-G87GC-PR79J-PBQT2-7DF46
Q9R88-3F7VK-RR6KR-BCJY7-XJD4H
PMWGP-W3KPM-PVDTC-H9CVX-YT47T
73397-PGJ2R-YY3J8-GQ8RG-77GT3
2RP9C-JHMXK-QVXJ2-MKGY3-HM662
H6KKW-7B6RD-7XP86-BHVWP-28VDR
KBQ6M-237QR-YJCYT-WBWRF-73FCT
X92G9-3CBJ7-GFTWX-6WM7B-9R4G7
TB8KT-67TVM-WT7Q8-MDDJX-4D7HP
BJG6P-KQPT8-Q8KG2-CVYVX-K3HQV
TRQ4V-JYM6K-YY2TD-TJ4MT-4336C
YF8C9-CJHHX-K2PJH-BFYDQ-W4G68
GK32V-3XJBC-DGQCX-MMBQ7-9K83K
39HW8-988P3-FQQPQ-HYR64-H6WP3
TTFQJ-QV8GX-C4WBV-HF3W8-H32CB
MV4QT-RDP39-3XPMH-YW9B6-VHFW8
JX27D-CDKDF-2J7BC-Y8CPR-82YK4
BWMPT-9VY6M-6JG6V-HDMKJ-V6VYW
6F7C9-MJFQT-2GKTW-4QCG4-YPM8W

xp upgrade keys

B9H72-49X2M-YMG74-BRCGC-YMMPY
Q6CWF-HP34F-VF498-834HD-YWFCY
R9WH4-6H9XC-Q7WV2-PR6BG-F4RC3
CKPPY-MHXX2-JR4FT-KWFM2-CMRGD
JJMQ9-HKMB6-8BRTC-CH42P-73V48

Windows 8 upgrades to Pro:

GNCY9-M8C8T-DXM7J-8734B-YWMQH
XCNJ4-X3JXP-H8RDV-4VBWG-FVRDH
GQMMM-9YNMJ-X7W82-HV222-W2KT7
PHHWB-6NXV9-78T27-GXRB2-JB2KV

Windows XP Home Edition upgrade to Pro

J7T7C-RHF8J-44PWD-M3XCW-FYY3W
MBBPD-MXX7J-GRJF6-HPVWV-RDRQT
WDBWC-GPMY7-YTC2G-H9KY6-3TJDQ
BYC6Y-GTXXT-VBQVT-W9W68-RWK7B
TWFV7-VF7MR-MQ2QX-M8FDY-R4CXW
RVJYB-8JMXD-HFM7J-VYRWG-TGVBB
WMFMG-KB4Y4-CQB2K-3PGJT-P4QCD
Q4XD3-PFB6P-RHQ2J-9TCM2-MK62B

vista home premium key

PYBC2-TQD2X-P8V9T-BRBJQ-M4YRW

Comment

Comment:

Tweet